ТДК

Официален сайт на група ТДК

ТДКуратор: Исихия

Публикувано от на Jul 6, 2015

(Мистичната вяра в музика)

*Препоръчителен фон за четене на куратора са песните: Угар, Ключ, Кости и Ветре на формация Исихия

 

image001

 

 

Жаркото слънце настойчиво прокрадва лъчи през широколистната гора на Странджа. Сърцето на планината тупти, а аз го усещам като стъпвам босо по зажаднялата пръст. Това ме кара да се чувствам като че съм близо или съм достигнал нужното мене място. Около пътеката исполинести скали хвърлят сенки, имащи неизбежността на надгробни плочи. Но някак закрилящи, те допълват съвършената природна картина на мистичната планина.
Вече пет години следвах верния исихастки път. Пътят на душевното чистителство, на идейната истинност. Бях се отдал напълно. Възможността сам да обходя пътеките на душата си ми даваше свободата да почувствам всичко чрез своето сърце – безпрепятствено, неразчитайки на другиго.

 

 

image003
Единствен мой верен спътник и свидетел беше планината – свещената Странджа, в чието сърце Безмълвието (Исихазъм) се бе завихрило, отвявайки всички онези неща, които са бързопреходни и се разсейват като дим. Тя видя усмиряването на външния човек, притъпяването му. Хилядите стъпки на исихасти бяха своеобразно отпечатали кредото, че душата человешка е съставена от силата всевишна, докато тялото человешко е инструмент за единение.
Морно ходейки този монолог се вихри в главата ми, смирено обяснявайки отново важността на самотата и съзерцанието. И в този момент пред мен се открива Мястото. Оголена скала, силно абразирала от тежестта на вековете. Мъхове, уютно настанени, подчертават бръчките на моят отшелнически дом. Вече залезните лъчи багрят голата височина в естествени топли и ярки нюянси на жълто, лилаво и кръвно червено. В далечината някога жаркото слънце бива съпроводено от няколко синьо-бели облачета. Моментът е идеален.

 

image005
Затварям очи, напълно отхвърлил приумиците и припирните на крепостническия живот. Догмите, които подкрепят вярата ми, са силата, енергията и храната, от които имам нужда. Материята вече е без значение и аз съм сигурен, че ще стана свидетел на божествената светлина (Пътят към съвършенството). Ще стана посредник между человечеството и Бога. Душата ми ще се оголи и ще бъде проводникът, която е създадена да бъде. В райската си форма тя ще се върне. Идеална ще постои пред дверите, обагрена от светлината Божия.

 

image007
Скоро усещам туптенето на тялото си и чувствам как емоциите ми и разбирането ми за заобикалящия ме свят се обострят. Всичко е идеално, но светлината не идва. Защо не идва? Нима не съм готов? Не, няма съмнения в правоверния, няма съмнения в правоверния. Но светлината не идва…
Изведнъж… слухът ми долавя мелодия. Ритъм, инструменти, песен!
Целият ми свят в този момент е потопен в звук. Колкото повече време минава, толкова по-ярка, пъстра и силна става песента. Започвам да препускам по гори, по ветрове, издигам се над материята. Картини и пейзажи оживяват в моето съзнание. Ставам свидетел на всеки цвят и всяко тайнство. Посветен съм в началото на човечеството, ставам част от първородния грях и от хилядите загуби на света. Пренасям се в сътворението, играя вселенски танц и бивам покръстен за хиляден път. Пия от кръвта Божия и се кланям при вида на хълма Голготен. Аз съм на хиляди места едновременно и всъщност никъде. Аз съм част от всичко и всичко е част от мен…

Затаен дъх… затаен дъх…

 

image009

 

А всъщност това трябваше да е краят, истинското удоволствие, чистата радост от светлината Божия. Но светлината не беше това , което очаквах. Тя беше песен, песен с името Исихия. А тази песен , тези мелодии. Това ще бъде инструмент, не ще бъде само за съзерцание. Та това далеч не е края, това е самото начало. От тук нататък аз имам мисията, задължението да използвам чутото и видяното, за да бъда по-истински и чрез мелодията, променяйки другите, да променям и себе си. Исихия, Исихия, Исихия… във фанатичен потрес.

(Из преживяванията НА Исихия(рисуващите светове герои))

 

image011
Формация Исихия можете да чуете в рамките на 4-дневния Фестивал “Transfiguration Festival” , който ще се проведе в с. Долен от 6ти до 9ти Август.

 

ПЕНЧЕВ

ПЕТРОВ

ПОПОВ

МИХАЛЕВ

НИКОЛОВ

 

ТДК.