ТДК

Официален сайт на група ТДК

Социално – културен навигатор

Публикувано от на Oct 20, 2014

Тъй като ТДК е проявление на определена обществена прослойка, тук ще бъдат поставени значими и интересни най–вече културно-обогатяващи факти, дела и събития. Всичко това цели лечение на веропогубените и подкрепа на борците. Тази графа ще съдържа данни за предстоящи изложби, концерти, изпълнения и въобще всяка авантюра представляваща интерес на нашата общественост. Ще се появяват снимки от вдъхновяващи и не толкова популярни места. Картини на художници от българския и световен художествен мир (които са останали неглижирани), музиканти, които чрез своите изяви , идеи и иновации някакси повлияват върху обществото, и въобще хора, помогнали за израстване на света. Тук ще е засилен силно субективният момент, тъй като информацията ще бъде подбирана изцяло от членовете на ТДК, като тази рубрика ще е вид споделяне на вътрешните интереси, влияния и подбуди за действия от страна на петимата.

Обещаваме да е интересно.